top of page

מקהלה בקהילה

כמקהלה הנטועה בתוך ההווי החברתי והתרבותי הישראלי, שמה לה העפרוני למטרה לתרום לקהילה ולקחת חלק משמעותי בחייה. המקהלה רואה בחשיפת ילדים ונוער מכל שכבות האוכלוסיה למוזיקה ושירת מקהלה, כלי חינוכי לפיתוח קשרים עם קבוצות שונות בחברה הישראלית.

מקהלת העפרוני בטקס ממלכתי

טקסטים ואירועים רשמיים

כמקהלה הנטועה בתוך ההווי החברתי והתרבותי הישראלי מופיעה כל שנה העפרוני בטקסים של ימי הזיכרון ובאירועים ממלכתיים ורשמיים. למקהלה מבחר גדול של שירים ויצירות המיועדים לביצוע בימי השואה והזיכרון ובטקסים.

מקהלת העפרוני בשיתוף הקהילה

הופעות בקהילה

מקהלת העפרוני שמה לעצמה למטרה להיות מעורבת בחיי הקהילה ולתרום לה תרומה משמעותית. המקהלה מתנדבת בקביעות בפני קשישים ואוכלוסיות מוחלשות לצד השתתפות באירועים קהילתיים בעמק חפר ובמקומות שונים בארץ.

חינוך והעשרה במקהלת העפרוני

חינוך והעשרה

אצלינו בעפרוני חינוך והעשרה היו תמיד חלק בלתי נפרד מפעילות המקהלה. המקהלה מהווה מסגרת חברתית חינוכית עוטפת ומכילה עבור הזמרות והזמרים הצעירים,  דגש מיוחד ניתן  לפעילויות של גיבוש חברתי והעשרה תרבותית במגוון רחב מאוד של נושאים.

bottom of page