top of page

הופעות בקהילה

מקהלת העפרוני שמה לעצמה למטרה להיות מעורבת בחיי הקהילה ולתרום לה תרומה משמעותית. המקהלה מתנדבת בקביעות בפני קשישים ואוכלוסיות מוחלשות לצד השתתפות באירועים קהילתיים בעמק חפר ובמקומות שונים בארץ.

מקהלת העפרוני בכיתה

מקהלה בכיתה

המקהלה רואה כחלק מתפקידה להכין את דור העתיד של שוחרי המוזיקה והתרבות בארץ, ועל כן יזמה ומפעילה תוכניות בחינוך המוזיקלי. התוכניות שאנו מפעילים באות לחשוף ילדים צעירים לשירת מקהלה אומנותית ברמה גבוהה ולהעניק להם הרגלי האזנה והתנהגות בקונצרט. במסגרת תוכניות אלה, מקהלות העפרוני מגיעות לגני הילדים ובתי הספר ומקיימות קונצרטים מוסברים, זאת לאחר שהילדים עברו הכנה קפדנית על היצירות.  

עמק חפר שר עם נורית הירש.jpg

עמק חפר שר

תוכנית "עמק חפר שר" באה להעצים ולהעלות על נס את שירת המקהלה בעמק. במסגרת התוכנית, מקהלות העפרוני ומורן לוקחות תחת חסותן את מקהלות בתי הספר היסודיים באזור, ומעניקות להן ולמנצחיהן ליווי מקצועי צמוד. שיאו של הפרוייקט במופע משותף למקהלת העפרוני ולמקהלות בתי הספר בפני הקהילה כולה.

מקהלת העפרוני בפעילות קהילתית

כי שירי הוא בת קול ברוח

חיבור בין ילדים לקשישים מעניק משמעות לכל השותפים בו וכך קרה שבשנת 2018 יזמה מיה שביט יחד עם ארגון זי"ת (זהות יהדות תרבות) עמק חפר מופע שמטרתו שימור וביצוע מוזיקה של ותיקי עמק חפר. במהלך השנה שקדמה למופע התקיימו מפגשים בין בנות מקהלת העפרוני לבין ותיקי עמק חפר, כל מפגש כלל שיחה והכרות עם שיר שהותיקים זכרו מילדותם. המפגשים תועדו והשירים הוקלטו ועובדו. שיאו של המייזם במופע מרגש שבו בוצעו השירים על ידי המקהלה בשיתוף עם הותיקים. 

bottom of page